AdobeStock_506584047-uitsnede.jpg
Nieuwe naam
met bekende gezichten

SKOA en Kiddies gaan gezamenlijk verder als Klein Alkmaar

Klein Alkmaar. Dat worden we niet alleen, dat zijn we eigenlijk ook al. Dat komt omdat we als SKOA en Kiddies in 2019 al onze reis zijn gestart. Daarmee brachten wij met elkaar ruim 70 jaar ervaring in de kinderopvang samen. Jaren waarin wij los van elkaar uitgroeiden tot kinderopvangorganisaties die een vertrouwde basis zijn voor kinderen, ouders en onze partners.

 

Vanuit deze rijke historie, hebben wij ons streven naar dezelfde ambitie, elkaar willen versterken en van elkaar leren steeds intensiever met elkaar verbonden. We vonden elkaar al vanaf het begin in onze gedeelde visie op pedagogische inhoud, maatschappelijk ondernemen en duurzaamheid. ‘Jij’ en ‘ik’ zijn een gelijkwaardige ‘wij’ geworden.

Met volle aandacht en vakkundigheid werken wij met elkaar aan het belang van ieder kind. Als maatschappelijke onderneming investeren wij in de kwaliteit van onze kinderopvang en werken wij aan een betere, schonere en meer sociale wereld.

Onze kernwaarden, onze natuur

01-betrokken-WIT.png

Betrokken

Wij hebben oprechte aandacht voor mensen en de wereld om ons heen.

 

Luisteren, kijken en invoelen. Het tonen van positieve nieuwsgierigheid in mensen en de wereld om ons heen vinden wij vanzelfsprekend, zo kunnen we bijdragen aan onze omgeving waar we dat kunnen.

02-bevlogen-WIT.png

Bevlogen

Wij zijn enthousiast, vakkundig en doen ons (pedagogisch) werk vol overgave en energie.

 

Als professionals zijn we trots op onze organisatie en om in de kinderopvang te werken. We doen ons werk met plezier en zetten graag een stapje extra voor de kinderen, de ouders en elkaar.

03-betrouwbaar-WIT-2.png

Betrouwbaar

Wij bouwen aan duurzame relaties zodat we op elkaar kunnen rekenen.

 

We kiezen ervoor om duurzame  relaties aan te gaan met de kinderen, ouders, onze partners en collega’s. Om van elkaar te leren en samen te werken aan de kwaliteit van onze opvang.

04-vooruitstrevend-WIT.png

Vooruitstrevend

Wij zijn ondernemend en spelen actief in op situaties en ontwikkelingen.

 

De wereld verandert snel en wij bewegen mee. Wij staan open voor verandering en vervullen, met oog op de toekomst, een voortrekkersrol binnen de kinderopvang en streven naar een schonere, meer gezonde en socialere wereld.

 

Complete website vanaf 1 januari live

Vanaf 1 januari 2023 is deze site het platform voor dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Klein Alkmaar. Tot die tijd ben je nog van harte welkom op de websites van SKOA en Kiddies.

 
schtergrond.png

Klein Alkmaar in komende maanden

Je zult begrijpen dat het een behoorlijke operatie is om al onze vestigingen en systemen om te zetten naar Klein Alkmaar. Daarom kiezen we ervoor om de komende maanden te gebruiken om dat stap voor stap te doen. Zo zul je de bussen van SKOA en Kiddies steeds minder zien rijden en de bussen van Klein alkmaar steeds meer gaan zien.

De vestigingen gaan we ook één voor één in ons nieuwe huisstijl jasje steken en daar houden we je natuurlijk van op de hoogte. Op 1 januari 2023 zullen we uiteindelijk helemaal Klein Alkmaar zijn!

Contractueel verandert er nog niks. Ben je als ouder aan ons verbonden? Dan ontvang je, net als vorige jaren, medio november de nieuwe tarieven en pakketten voor 2023. Dat zal het eerste moment zijn dat we rechtstreeks met je communiceren als Klein Alkmaar. Tot die tijd ontvang je je factuur nog van SKOA of van Kiddies.

Heb je kinderen én bij SKOA én bij Kiddies in onze opvang? Dan heb je vanaf 1 januari 2023 nog maar één account nodig op het ouderportaal (Konnect). Ben je een van onze partners of leveranciers? Dan krijg je vanzelf van ons bericht hoe en per wanneer je onze (factuur)gegevens moet aanpassen.

Natuurlijk houden we je op de hoogte wanneer je een verandering kunt zien, bijvoorbeeld de vestigingen, of nodig hebt, zoals het ouderportaal. 

Wij zijn ontzettend trots dat we samen met onze medewerkers, onze ouders en onze partners deze stap kunnen zetten.